Formulari d'inscripció

(*) camps obligatoris
Dona
Home
No binari
Has estat abonat o abonada a algun centre esportiu durant aquest any 2024?

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que, en tramitar aquesta inscripció a la Festa del Fitnes 2024, doneu consentiment, marcant les caselles corresponents, perquè l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats següents:
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp “Adreça electrònica” o “Telèfon mòbil” ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per a la realització de comunicacions directament relacionades amb la tramitació demanada.